Čitáreň : TV , video, noviny - časopisy, knihy

Spoločenská : spoločenské hry , kultúrne programy

Telocvičňa: joga, brušné tance, cvičenie , stolný tenis

Klubovňa: biliard, kartové hry, spoločenské hry

Zasadačka: domové schôdze, spoločenské organizácie, prednášky

Učebňa 1, 2, 3