Naše priestory...

 

učebňa č. 1 : gitara, flauta,  schôdzková činnosť, nácviky súborov

učebňa č. 2:  akordeón, klavír , spev, divadielko Dotyky

kancelária:  vlastná činnosť, predpredaj vstupeniek na naše podujatia