Kontakt

Kultúrne centrum Sihoť

právna forma: občianske združenie

Korešpodenčná adresa :
Opatovská  23
911 01 Trenčín

Pôvodná adresa:
Osvienčimská 3
911 01 Trenčín

Mobil: +421904 339 401
e-mail: kcsihot@gmail.com

Fakturačné údaje:
IČO: 36 127 108
DIČ: 202 161 9193

Číslo účtu: SK71 0900 0000 0002 7227 1226

Združenie je zapísané v registri občianskych združení vedenom MV SR číslo spisu:

VVS/1-900/90-19327 zo dňa 13.12.2001

 

 

Štatutári:

Predseda:        p. Daniela Slaná

Podpredseda:   p. Iveta Matejková

Podpredseda:   p. Ivan Slaný  Ing.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpredseda: p. Iveta Matejková

                       Ing. Ivan Slaný

Aj v roku 2021 nás môžete podporiť  2% z Vašej zaplatenej dane. TU

Ďakujeme .

Prepojenie na Facebook:

 

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info